Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Actueel

Tentoonstelling „Wer nicht denken will, fliegt raus – Handlungsanweisungen nach Beuys“, -18.09.2016

Het Museum Kurhaus Kleeft toont van 1 juli t/m 18 september 2016 „Wer nicht denken will, fliegt raus – Handlungsanweisungen nach Beuys“ („Wie niet denken wil, vliegt eruit – instructies volgens Beuys“), een tentoonstelling die beoogt een reflectief commentaar te zijn bij de lopende presentatie „Joseph Beuys – Werklinien“ („Joseph Beuys – Werklijnen“) (1 mei t/m 4 september 2016) en die negen hedendaagse artistieke stellingnames omvat, die elk op volstrekt eigen wijze refereren aan Beuys' „Erweiterten Kunstbegriff“. De uitspraak van Beuys waarnaar de tentoonstelling is vernoemd, en die door een speciaal uitgegeven ansichtkaart wijdverspreid bekend werd, fungeert hierbij als thematische leidraad voor de over drie etages verdeelde kunstenaarsruimtes en richt zich tegelijkertijd, op ironische wijze het verwachtingspatroon verstorend, tot het publiek. Aldus ontstaat er een veelvoud aan referenties die cirkelen rond specifieke materialen dan wel fundamentele modellen van creativiteit en maatschappelijke plaatsbepaling. Meer...

Begeleidend programma bij de tentoonstelling „Joseph Beuys – Werklijnen“, mei - september 2016

In het kader van de tentoonstelling „Joseph Beuys – Werklijnen“ in het Museum Kurhaus Kleef (01.05.-04.09.2016) vindt er vanaf mei en tijdens de zomermaanden een uitgebreid, veelzijdig en spannend programma plaats, interessant en informatief voor jong en oud. Het aanbod bestaat uit rondleidingen en workshops, muziekuitvoeringen, voordracht en discussie, verhalen van tijdgenoten en bezoek aan plekken waar Beuys werkzaam was, alsook een wetenschappelijk colloquium.  De programmering is als volgt: Meer...

Joseph Beuys, Ijzeren man, 1961 (1976), gips van gemodelleerde klei, bruikleen van de Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorp © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Tentoonstelling „Joseph Beuys – Werklijnen“, 01.05.-04.09.2016

Joseph Beuys (1921-1986) behoort tot de belangrijkste en meest invloedrijke kunstenaars uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Met opzienbarende installaties en „Aktionen“ zoals „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, „7000 Eichen“, of het „Büro für direkte Demokratie für Volksabstimmung“ heeft Beuys het kunstbegrip blijvend gevormd en het utopisch potentieel van elke artistieke bezigheid onlosmakelijk verbonden met het als plastiek opgevatte „Sozialen Organismus“. Door het „Parallelprozess von Kunst und Leben“ wordt elk academische onderscheid tussen kunst en leven opgeheven en het artistiek handelen geïntegreerd in het spanningsveld tussen het alledaagse en utopische. Meer...

Joseph Beuys in zijn atelier in het Kurhaus in Kleef, 1959 (foto Fritz Getlinger) © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

„Joseph Beuys ervaren“ – Speciale dagaanbieding voor bezoekers van het Kurhaus en Moyland

De wereldwijd grootste verzameling kunstwerken van Joseph Beuys bevindt zich aan de Niederrhein. Tussen Kleef en Kalkar schiep de kunstenaar zijn vroege werk, dat de basis vormt van het oeuvre van een van de belangrijkste naoorlogse, Duitse  kunstenaars. Het Museum Kurhaus Kleef en het Museum Schloss Moyland zijn de eerste locaties voor iedereen die Beuys' kunst beter wil leren kennen. Dankzij een bijzondere samenwerking tussen beide musea kunnen bezoekers nu op één dag in het spoor van de grote kunstenaar door  brengen en tegelijkertijd genieten van de Niederrheinse gastvrijheid. Meer...

Das Atelier von Joseph Beuys im Klever Kurhaus mit dem Kreuz des Büdericher Ehrenmals, 1959 (Photographie Willy Maywald) © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Iedere eerste woensdag van de maand gratis advies over uw kunstvoorwerpen, Museum Kurhaus Kleef

Iedere eerste woensdag van de maand vanaf 11 uur kunnen particulieren gratis advies vragen over hun kunstvoorwerpen in het Museum Kurhaus Kleef. Meer...

-> Deze pagina afdrukken