Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Informatie

Opening van het vergrote en verbouwde Museum Kurhaus Kleef op 09.09.2012

Op zondag 9 september 2012 opent het vergrote en verbouwde Museum Kurhaus Kleef – Ewald Mataré-Verzameling zijn deuren voor het publiek. Voor de eerste keer kan dan niet alleen het nieuwe gedeelte van het museum, het gerestaureerde zogenaamde „Friedrich-Wilhelm-Bad“ met het atelier van Joseph Beuys, maar ook de collectie van het Museum Kurhaus Kleef in al zijn facetten beleefd worden. De openingstentoonstelling is getiteld: „Mein Rasierspiegel / Mijn scheerspiegel“ en omvat meesterwerken van de middeleeuwen tot nu. Meer...

De verbouwing van het Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys

Het Museum Kurhaus Kleef is gehuisvest in het vroegere kurhauscomplex van „Bad Cleve“. Het bestaat uit drie elementen die in twee bouwfasen gebouwd werden. 1845/46 ontstond het zogenaamde Friedrich-Wilhelm-Bad als het eerste representatieve kurhaus van de stad Kleef. In 1872/73 werd het uitgebreid met een ruim opgezette wandelhal en een badhotel. De verbouwing tot museum vond plaats in de jaren 1992- 1996 naar een ontwerp van prof. Walter Nikkels, Dordrecht, in samenwerking met Heinz Wrede, Goch. Bij de opening van het museum in 1997 konden slechts twee elementen van het kurhauscomplex voor museale doeleinden gebruikt worden: het badhotel en de wandelhal. Het Friedrich-Wilhelm-Bad was nog in gebruik als stedelijk archief en kon daarom slechts provisorisch en voor een gedeelte bij het museum getrokken worden. Meer...

De Friedrich-Wilhelm-Bad, een deel van het Museum Kurhaus Kleef, waarin Joseph Beuys van 1957 tot 1964 een studio had

Feestelijke heropening van het Museum Kurhaus Kleef, 9 september 2012

Na bijna vijf jaren van voorbereiding en twee jaar bouwtijd wordt op 9 september 2012 het Museum Kurhaus Kleef in haar nieuwe vorm heropend, vergroot en verrijkt met nieuwe, attractieve tentoonstellingsruimten waarin de belangrijke delen van de collectie, die tot dan in depot waren (vooral de belangrijke collectie oude kunst), getoond worden. Meer...

De nieuwe zaal „Katharina van Kleef“ in het concept van Walter Nikkels

Friedrich-Wilhelm-Bad: Start van de verbouwing

Nadat in december 2009 al met de voorbereiding van de bouwplaats ten behoeve van de verbouwing van het „Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys“ begonnen was, is de firma Erich Tönnissen, die de opdracht voor de verbouwing gekregen heeft, op 4 januari 2010 met de werkzaamheden gestart. Als eerste stap werd een oude aanbouw aan het Friedrich-Wilhelm-Bad gesloopt om ruimte voor het stutten van de helling te maken. Meer...

6 januari 2010

Flashback: Restauratie en verbouwing van het Friedrich-Wilhelm-Bad / Atelier Joseph Beuys

In de jaren, die sinds de opening verstreken zijn, heeft het Museum Kurhaus Kleef een uitstekende reputatie in het Duitse museumlandschap verworven. De meer dan 50 tentoonstellingen van moderne en hedendaagse kunst, de opbouw van een belangrijke eigen collectie van de Middeleeuwen tot heden als ook de consequente verbinding van de plaatselijke geschiedenis met het internationale heden zorgden niet alleen voor landelijke belangstelling maar leiden in 2004 ook tot de onderscheiding „Museum van het Jaar 2004“ door de Duitse kunstcritici. Meer...

Fritz Getlinger, Het atelier van Joseph Beuys in het Kurhaus in Kleef, 1958 © VG Bild-Kunst, Bonn 2014
-> Deze pagina afdrukken