Museum Kurhaus / Kleve

Ewald Mataré Sammlung


Andreas Schmitten, Bürgerwehr, 2017, Olbricht Collection © KÖNIG GALERIE, Berlin / London (Photographie Niels Schabrod, Düsseldorf)
http://twitter.com/museumkurhaus http://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Kurhaus_Kleve http://www.facebook.com/museumkurhaus http://www.youtube.com/user/museumkurhaus http://www.kulturkenner.de/static_pages/museum-kurhaus-kleve http://www.museumkurhaus.de/de/newsletter.html