Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling
Editie

David Thorpe (London 1972)
For I Live a Life of Love Restored!


180,– €

--> In de winkelwagen

Boek-hoogdruk op krantenpapier / ca. 50 x 38 cm
Gesigneerd en genummerd
Oplage: 100 exemplaren

De editie „For I Live a Life of Love Restored!“ heeft betrekking op de installatie „A Weak Light Flickering“ (2007-2008) die samen met „The Defeated Life Restored“ (2006-2007) het hoogtepunt vormt van de tentoonstelling van de Engelse kunstenaar David Thorpe in het Museum Kurhaus Kleef. Met deze twee de zaal vullende installaties definieert de kunstenaar plaatsen en situaties, die buiten de alledaagse ervaringswereld liggen. Gebouwd als een bastion lijken ze voor de kijker bedreigend en afwerend en versperren ze hem de blik in hun binnenste. Besluit men echter de installatie binnen te gaan, dan vindt men zich terug in een stille en extatische parallelle wereld met een bijna sacraal aandoende sfeer.

De editie „For I Live a Life of Love Restored!“ toont een van de gedichten binnen in de installatie „A Weak Light Flickering“ die Thorpe in navolging van de wereldlijke en geestelijke lyriek uit de 17e en 18e eeuw in Engeland geschreven en vervolgens geschilderd heeft. In deze teksten spreekt Thorpe over extreme psychische toestanden tussen angst en uitbundigheid en thematiseert de grenservaringen van liefde en roem, vrijheid en gevangenschap. Het ritme en de melodie van de woorden zijn dwingend. Hardop gelezen lijken de gedichten op een christelijke koraal.

terug