Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Museums Reporter nr.12, maart 2009, zojuist verschene

De nieuwe Museums Reporter nummer 12, maart 2009, is zojuist verschenen en werd  per post aan de leden verstuurd. Dit zeer gewaardeerde tijdschrift – ons communicatiemedium met de leden van de Vereniging van Vrienden sinds 1999 – informeert op 24 pagina’s uitvoerig over onze tentoonstellingen en evenementen als ook over de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden, het begin van een grote inzamelingsactie ten behoeve van de verbouwing van het Friedrich-Wilhelm-Bad, waarvoor we graag 500.000 euro bijeen willen brengen, en ook over nieuwe aanwinsten voor onze collectie. Er zijn ook verslagen over nieuwe, afgelopen en toekomstige tentoonstellingen in onze beide musea in Kleef. Bovendien leest u over de dagexcursies en de kunstreizen van onze Vereniging.

Er is niet alleen een exemplaar voor onze leden, maar ook voor allen, die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten. Het tijdschrift is voor deze belangstellenden kosteloos verkrijgbaar aan de kassa van het Museum Kurhaus Kleef en het B.C. Koekkoek-Huis. Indien gewenst en onder vermelding van het ledennummer kan dit tijdschrift ook als pdf-bestand per email verstuurd worden.

terug