Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Het Museum Kurhaus Kleef in 2004 verkozen tot „Museum van het Jaar “ in Duitsland

De Associatie van internationale kunstcritici (AICA), sectie Duitsland, heeft op 28 oktober 2004 het Museum Kurhaus Kleef verkozen tot het „Museum van het Jaar“. Zij waardeert hiermee het museale beleid, dat sinds de opening in 1997 geëngageerd en van een hoog niveau is.

Het museum onderscheidt zich door een consequent tentoonstellings- en verzamelbeleid en door de weldadige distantie ten opzichte van de hedendaagse blockbuster-cultuur.

Ook wordt nog eens extra de onbaatzuchtige ondersteuning van het museum door de vele leden van de Vereniging van vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. vermeld. Het Museum Kurhaus Kleef is het eerste museum dat in de Bondsrepubliek tot „Museum van het Jaar“ verkozen werd.

Het juryrapport van de AICA luidt:

„De Duitse sectie van de internationale associatie van kunstcritici (AICA) onderscheidt het Museum Kurhaus Kleef met de titel:  “Museum van het Jaar„. Hiermee spreken de kunstcritici hun waardering uit voor een instelling, die zich door zijn geëngageerde verzamel- en tentoonstellingsbeleid, dat onafhankelijk van privé en commerciële belangen is, ver buiten de regio van de Nederrijn een naam verworven heeft. Duidelijk afstand nemend van de huidige blockbuster-cultuur wordt er volgens de traditionele principes van het museale beleid gewerkt, zonder dat er afstand gedaan wordt van een duidelijk profiel. Een steeds groeiende Vereniging van vrienden met intussen ongeveer 1400 leden, die de door de directeur van het museum voorgestelde aankopen financiert, getuigt van het succes van alle inspanningen.“

-> Link op de website van de duitse sectie van de internationale associatie van kunstcritici.

terug

-> Deze pagina afdrukken