Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


„Kunst als terrein van reflectie“: Heidi Stecker, donderdag 28.02.2013, 19u.

Heidi Stecker is curator van de Leipziger Galerie für  Zeitgenössische Kunst (GfZK). Deze galerie staat bekend als het eerste nieuwe museum dat na de val van de muur (1998) in de voormalige DDR is opgericht. Mevrouw Stecker zal dit museum in al zijn facetten voorstellen en daarbij een spannend spectrum van interculturele netwerken laten zien.

Zij zal haar presentatie beginnen met de oprichtingsfase, die in belangrijke mate door de inhoudelijke bijdragen van de toenmalige directeur Dr. Klaus Werner en de maatschappelijke betrokkenheid van Dr. Arend Oetker gekenmerkt werd. Vervolgens gaat Heidi Stecker aan de hand van enkele voorbeeldprojecten in op de tienjarige consolidatiefase onder leiding van Barbara Steiner. Zij eindigt  met de huidige koers, die het museum met de komst van Franciska Zolyom is ingeslagen. In haar lezing en in het aansluitende gesprek met Harald Kunde zal daarbij steeds aandacht zijn voor de veelzijdige manieren om de hedendaagse kunst over te brengen, die uiteindelijk ook voor het werk in Kleve van bijzonder belang zijn.

Een nieuwe reeks bijeenkomsten in het MKK

Een maandelijkse gespreksreeks, waarvoor kunstenaars, curatoren, museumdirecteuren en verzamelaars uitgenodigd worden, vult vanaf nu het tentoonstellingsaanbod van het Museum Kurhaus Kleef aan. Door lezingen, gesprekken en discussies te combineren worden actuele projecten aan de deelnemers voorgesteld. Deze bijeenkomsten geven inzicht in de hedendaagse kunstwereld  en bieden het publiek de mogelijkheid actief deel te nemen aan deze complexe processen.
In de verbinding van kunstinterne en maatschappelijke ontwikkelingen alsook door ervaringen en anekdotische levensverhalen worden contouren van het heden en de kunstzinnige reflectie hierop zichtbaar en kunnen door de aanwezigheid van de gastsprekers ook door de aanwezigen ervaren worden. Gespreksleider zal gedurende de gehele reeks de directeur van het MKK, prof. Harald Kunde, zijn.

terug