Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Tentoonstelling „Astrid Nippoldt: Oakwood“, 29.09.2013-02.02.2014

Astrid Nippoldt (geb. 1973 in Gießen) behoort tot de opvallendste videokunstenaars van haar generatie. In het Museum Kurhaus Kleef wordt haar nieuwe meerdelige werk „Oakwood“ tentoongesteld, waarmee zij haar reeks werken over betoverde plaatsen en geprojecteerde dromen voortzet. De tentoonstelling bevat de beide video’s „Oakwood“ en „My Day“, alsmede drie fotoseries.

„Oakwood“ gaat over het gelijknamige wooncomplex voor expats en hun familie in Peking. Een kunstmatige wereld, die de bewoners bijna nooit verlaten, omdat ze er alles vinden, wat ze nodig hebben. Van winkels tot recreatiemogelijkheden en sportfaciliteiten. De urbane en sociale realiteit, waarbinnen het wooncomplex bestaat – de realiteit van de pulserende en de van innerlijke spanningen vergeven Chinese hoofdstad – wordt bijna helemaal verdrongen. De video „Oakwood“ verkent vanuit het perspectief van een doelloos rondzwervende persoon of een insect de bij het gebouw horende tuin bij nacht. „My Day“ daarentegen laat het uitzicht zien vanuit een van de woningen op het trieste panorama van flats, waarboven regel voor regel de beschrijving van de dagindeling van een familielid van een expat verschijnt. Een beschrijving, die gekenmerkt wordt door routine en verveling.

In haar videowerken vindt Astrid Nippoldt altijd weer vreemde plaatsen, creëert absurde scenes of atmosferisch geladen tussenmomenten. Haar beelden lijken het ene moment een bijna magische kracht en verleidelijke macht uit te stralen, maar lijken zich het volgende moment terug te trekken, dreigen op te lossen of te verdwijnen. Droom en nachtmerrie liggen dicht bij elkaar, veilige oordelen raken aan het wankelen en het lijkt onmogelijk te zijn om bindende uitspraken te doen. Een ervaring die voor Nippoldts werk van wezenlijk belang is: „Dürrenmatt heeft grote indruk op mij gemaakt met een zin, waarvan de strekking is, dat datgene echt is, wat je zelf kunt denken. Daarbij komt mijn eigen ervaring, dat het niet mogelijk is eenduidige uitspraken te doen. Want vaak is ook het tegendeel als waarheid geschikt. Dit heeft mij lange tijd woedend gemaakt. Ik ben het afzienbare, systematische, eenduidige nooit op het spoor gekomen, maar altijd door de tegenstrijdigheid gestrand, door de verborgen moeilijkheden, door het dilemma.“ 
(Astrid Nippoldt in gesprek met Susanne Pfeffer, 2006)

In de verbinding van verlangen (te zien) en gevaar blijkt Astrid Nippoldt een aanhanger van de romantiek te zijn, die evenzeer perfectionistisch alsook emotioneel gefascineerd naar die momenten zoekt, waarop de rationele beschikbaarheid van het beeld verdwijnt. Juist omdat Nippoldts werken worden gekenmerkt door een hoge technische en inhoudelijke precisie, wordt de sprong van de beelden naar het vrije en onzekere nooit kitscherig of sentimenteel.

Bij de tentoonstelling verschijnen een catalogus (-> hier online kopen) en een editie (-> hier).

De tentoonstelling wordt gesponserd door:

Kunststiftung NRW
www.kunststiftungnrw.de

Vereniging van Vrienden van het Museum
Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V.
www.freunde-klever-museen.de

terug

Astrid Nippoldt, Oakwood Garden (06), 2012 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Astrid Nippoldt, Oakwood Garden (09), 2012 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Astrid Nippoldt, Oakwood (Winnie), 2012 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Astrid Nippoldt, Oakwood (Court), 2012 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Astrid Nippoldt, My Day, 2012 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Download

Einladungskarte Astrid Nippoldt_01 (PDF)
-> Deze pagina afdrukken