Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Impressum

Uitgever

De website www.museumkurhaus.de wordt verzorgd door:

Museum Kurhaus Kleef –Ewald Mataré-Verzameling
Tiergartenstrasse 41
47533 Kleef
Duitsland

E-Mail: info@museumkurhaus.de

directeur Prof. Harald Kunde

Copyright

Op de lay-out van de homepage, de gebruikte grafische vormgeving en de afbeeldingen, de collectie als ook de afzonderlijke bijdragen berust het copyright. Alle rechten, ook die van een fotomechanische weergave, verveelvoudiging en verspreiding middels bijzondere procédés ook gedeeltelijk, berusten bij de uitgever van de website.  De uitgever van de website is niet verantwoordelijk voor mogelijke zetfouten. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade van materiële of ideële aard ten gevolge van de inhoud van de pagina’s.

Internet-voorwaarden

Het internet functioneert als een decentraal netwerk met tussenopslag en weergave van tijdelijke gegevens. Er kan daarom op dit moment – bij de overdracht van de uitgever naar de gebruiker - geen garantie gegeven worden dat manipulatie uitgesloten is, dat er met opzet vervalsingen aangebracht zijn noch dat steeds de meest actuele gegevens gebruikt worden (bijv. oude versies in cache). Wegens deze beperkingen van het systeem wijzen we daarom met nadruk op het volgende: U krijgt deze gegevens volgens de voorwaarden van het internet. Voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens kan daarom geen garantie geven worden.

Externe links

Volgens het oordeel van 12 mei 1998 heeft het gerecht te Hamburg is beslist dat men door het publiceren van een link mede verantwoordelijk wordt voor de inhoud ervan. Dit kan volgens de rechtbank alleen daardoor verhinderd worden dat men zich nadrukkelijk van deze inhoud distantieert. De uitgever van deze website heeft op zijn pagina’s links naar andere sites geplaatst. Voor al deze links geldt: De verantwoordelijken voor deze website verklaren uitdrukkelijk dat zij geen enkele invloed op de vormgeving en de inhouden van deze gelinkte pagina’s hebben. Daarom distantiëren ze zich hiermee uitdrukkelijk van iedere inhoud op deze gelinkte pagina’s en maken zich deze ook niet eigen. Deze verklaring heeft betrekking op alle op deze website aanwezige links en op alle inhouden van de pagina’s waarnaar deze links verwijzen.

Webdesign

Catalogtree
Daniel Gross / Joris Maltha
www.catalogtree.net

Realisatie

Systemantics,
Bureau for Informatics
www.systemantics.net

HTML/CSS

Korhoen Web Development
Niels van der Sluijs
www.korhoen.net